Skreddersydde automasjonsløsninger til morgendagens bedrifter

Skreddersydde automasjonsløsninger til morgendagens bedrifter

Vi bringer nye ideer til våre kunder

Smarte automatiseringsløsninger hentes på tvers av bransjer.

Tjenester

Vi starter med å analysere dine behov og prosesser

Tjenester

Vi starter med å analysere dine behov og prosesser

Bli kjent med oss

Referanse prosjekter

  • Nordan hadde selv bygget en svært avansert maskin for liming og pressing av vinduskarmer. Den hadde vært i drift i mange år men det begynte å bli driftsproblemer. Pressa var ganske ustabil, og de klarte ikke å få hyllevare på lik presse. Slike kvalitetsproblemer kunne de ikke leve med og Nordan kontaktet Duotech for å levere ny styring til maskinen.

  • Knuro hadde standardisert på Zenon SCADA som sin plattform for produktet «The Boss». De trengte imidlertid en partner for å videreutvikle løsningen, og vi inngikk et samarbeid. Duotech leverer i hovedsak programmeringstjenester i utvikling av «The Boss» systemet.

  • Glitre Energi hadde over lengre tid hatt problemer med nivåreguleringen på flere dammer som har gammel relestyring. Dette medførte behov for hyppig tilsyn på damanleggene, opptil flere ganger daglig.

Ønsker du å automatisere prosesser i din virksomhet?