Energiledelse

Energiledelse er en kontinuerlig arbeidsprosess med mål om å bruke energi på en smartere måte. Målet er både reduksjon av energikostnader og miljøpåvirkning. Lavere energibruk reduserer kostnader, bedrer miljøprofilen og styrker konkurranseevnen.

Standarden ISO 50001 er sentralt innen energiledelse. Den fastsetter krav som bedriften må oppfylle for å ha et system for Energiledelse. Det er estimert at ISO 50001-standarden påvirker 60% av verdens energibruk. Vi leverer software -og løsninger som er sertifisert i henhold til ISO 50001.

Erfaring fra mange ulike bransjer

Duotech gjennomfører energiledelsesprosjekter for bedrifter i mange ulike bransjer. Målet er å sørge for mer effektiv energiutnyttelse og samtidig sikre effektiv produksjon. I slike prosjekter kartlegger vi også hvilke lønnsomme atferds- og investeringstiltak bedriftene bør gjennomføre.

Eksempler på energitiltak vi gjennomfører er

  • Logge og trende data som så avdekker dyre vannlekkasjer

  • Redusere vannforbruk på slakteri som ga årlig besparelse på 1 MNOK

  • Lastfordeling under drift med valg av billigste energikilde

  • Generelt søkelys på energibruk

Sankey diagrammer fra Knuro «The Boss», Slakteriet Florø.

3 steg for å komme i gang