Industri

Med økt kostnadspress er automatisering av produksjonsprosesser et krav for industribedrifter som ønsker å opprettholde sin konkurransekraft. Vi har bred erfaring innen utvikling og implementering av automatiseringsløsninger hos en rekke industribedrifter, primært produksjonsbedrifter.

Øke kapasitet eller redusere kostnader?

Ved å satse på automasjon og nye digitale løsninger hjelper vi produksjonsbedrifter med å øke produksjonskapasitet og redusere kostnader. Vi bistår også produksjonsbedrifter med å forbedre produktkvalitet, redusere feil og forbedre sikkerhet på arbeidsplassen.

Erfaring benyttes på tvers av bransjer

Med innsikt og erfaring fra ulike bransjer er vårt mål å bidra til smartere automatisering av produksjonsprosesser. Nøkkelen er ofte at vi utnytter kunnskap på tvers av bransjer.

Noen av produksjonsbedriftene på vår kundeliste inkluderer: 

  • Nordan (vinduer)

  • Framo (rørsatser)

  • Protan (membran/taktekking)

  • Cipax (plastprodukter)

  • Huntonit (tak og panelplater)

  • Maarud (snacksprodukter)

Næringsmiddel

En ny transportbåndløsning sørget for færre feil og økt effektivisering for Maarud

Referanse prosjekter

  • Nordan hadde selv bygget en svært avansert maskin for liming og pressing av vinduskarmer. Den hadde vært i drift i mange år men det begynte å bli driftsproblemer. Pressa var ganske ustabil, og de klarte ikke å få hyllevare på lik presse. Slike kvalitetsproblemer kunne de ikke leve med og Nordan kontaktet Duotech for å levere ny styring til maskinen.

  • Knuro hadde standardisert på Zenon SCADA som sin plattform for produktet «The Boss». De trengte imidlertid en partner for å videreutvikle løsningen, og vi inngikk et samarbeid. Duotech leverer i hovedsak programmeringstjenester i utvikling av «The Boss» systemet.

  • Glitre Energi hadde over lengre tid hatt problemer med nivåreguleringen på flere dammer som har gammel relestyring. Dette medførte behov for hyppig tilsyn på damanleggene, opptil flere ganger daglig.