Kraft og infrastruktur

Elektrifiseringen av samfunnet i kombinasjon med knapphet på energi, medfører store endringer – både innen produksjon og distribusjon av kraft. Med økende krav om digitalisering og overvåkning av anlegg, påføres bransjen store krav til investeringer. Det stilles også krav om løsninger for styring og regulering av systemene. Det er her vi har vår styrke og erfaring. Vi kan bistå med effektive automasjonsløsninger, både innen produksjon -og distribusjon av kraft.

Statkraft Trollheim.

Kraftproduksjon

Ren og miljøvennlig kraftproduksjon blir viktig med det grønne skiftet. Prosjekter der vi har vært involvert spenner fra store Statkraftanlegg, til små kraftleverandører hvor vi har bistått med utvikling av systemer for driftsovervåkning. Vi har også levert løsninger for damregulering av elvekraft.

Automasjon og overvåkning av kraftdistribusjon

Flere og flere nettstasjoner skal utstyres med kommunikasjonsutstyr de nærmeste årene. Vi kan vise til mange gjennomførte idriftsettelser av RTU leveranser som involverer bryterstyring, nettanalysator- og trafo data til driftsentral/SRO. Våre ansatte har også fagbrev og kan utføre koblingsendringer.

Energi dashboard i Zenon.

Vår kjernekompetanse til kraftprodusenter og distributører

  • Kommunikasjonsløsninger og utnyttelse av ny teknologi
  • Bryterstyring via RTU til Driftskontroll/SCADA
  • Praktisk partner i felten. Alt under 1000V fikser vi!

Vår kjernekompetanse til kraftprodusenter og distributører

  • Kommunikasjonsløsninger og utnyttelse av ny teknologi
  • Bryterstyring via RTU til Driftskontroll/SCADA
  • Praktisk partner i felten. Alt under 1000V fikser vi!

Referanse prosjekter