Maskinstyring og robotteknikk

Det finnes kun noen få gode maskinbyggermiljøer i landet vårt, og vi kan vise til gjennomførte prosjekter med de beste på dette området. Programmering av komplekse maskiner krever god forståelse av mekanikk, fysikk og matematikk i tillegg til selve programmeringskunnskapen.

Vi har vært involvert i maskiner som gjør følgende:

  • Sløye og rensemaskiner for fisk 

  • Sammenstilling av vindusrammer
  • Stable og sorteringssystemer

  • Induksjonssveising

  • Rørsats maskinering

  • Ampullelinje legemiddel

Robotisering av Norge

Robotiseringen i Norge har fortsatt mye å gå på, og vi kan som en start tilby forprosjektering og rådgivning for de som vurderer å robotisere deler av sitt produksjonsmiljø. Er det egnet for robotisering så kan vi gå videre med leveranse og programmering. Vi leverer roboter fra Mitsubishi Electric og noen disse robotene er «colleborative robots» som kan fungere godt sammen med mennesker.  

Referanse prosjekter

  • Nordan hadde selv bygget en svært avansert maskin for liming og pressing av vinduskarmer. Den hadde vært i drift i mange år men det begynte å bli driftsproblemer. Pressa var ganske ustabil, og de klarte ikke å få hyllevare på lik presse. Slike kvalitetsproblemer kunne de ikke leve med og Nordan kontaktet Duotech for å levere ny styring til maskinen.

  • Knuro hadde standardisert på Zenon SCADA som sin plattform for produktet «The Boss». De trengte imidlertid en partner for å videreutvikle løsningen, og vi inngikk et samarbeid. Duotech leverer i hovedsak programmeringstjenester i utvikling av «The Boss» systemet.

  • Glitre Energi hadde over lengre tid hatt problemer med nivåreguleringen på flere dammer som har gammel relestyring. Dette medførte behov for hyppig tilsyn på damanleggene, opptil flere ganger daglig.