Næringsmiddel

Produksjon og bearbeiding av matvarer er Norges største industrinæring. Om lag 20 prosent av alle industri­ansatte jobber i næringsmiddelindustrien. Typiske utfordringer som krever kontroll og automatisering hos næringsmiddelprodusenter er energiforbruk, luftfuktighet, kjølesystemer, samt gjentagende, tunge arbeidsoppgaver for ansatte.

Løsninger for slakterier

Vi har spesiell erfaring fra tradisjonelle slakterier og fiskeslakterier. Til disse kundene leverer vi komplette løsninger for styring og regulering av produksjonsmiljøene som for eksempel kjøl/frys systemer. Våre skreddersydde SCADA systemer sørger for energistyring -og overvåkning.

For fiskeslakterier og vår kunde Knuro har vi utviklet automasjonsløsninger for styring av maskiner med enkelt brukergrensesnitt til operatører. Vi har også utviklet løsninger for datainnsamling og rapportering av produsert fisk i Knuro produktet «The Boss». I tillegg bistår vi med programmeringstjenester for Blodvannsanleggene til Downstream med programmeringstjenester for blodvannsanleggene som benyttes av mange fiskeslakterier.

Knuro «The Boss»: Samlet produksjon i fisk per minutt for syv sløyelinjer, og effektivitet sløying i rød penn. Programmert etter ønske fra Mowi Skottland.

Vår kjernekompetanse til næringsmiddelbransjen

 • Effektivisering av produksjonslinjer

 • Energieffektivisering

 • Kontroll og regulering av kjøling og luftfuktighet
 • Automatiserte løsninger for å avlaste arbeidstakere

Vår kjernekompetanse til næringsmiddelbransjen

 • Effektivisering av produksjonslinjer

 • Energieffektivisering

 • Kontroll og regulering av kjøling og luftfuktighet
 • Automatiserte løsninger for å avlaste arbeidstakere

Referanse prosjekter

 • Nordan hadde selv bygget en svært avansert maskin for liming og pressing av vinduskarmer. Den hadde vært i drift i mange år men det begynte å bli driftsproblemer. Pressa var ganske ustabil, og de klarte ikke å få hyllevare på lik presse. Slike kvalitetsproblemer kunne de ikke leve med og Nordan kontaktet Duotech for å levere ny styring til maskinen.

 • Knuro hadde standardisert på Zenon SCADA som sin plattform for produktet «The Boss». De trengte imidlertid en partner for å videreutvikle løsningen, og vi inngikk et samarbeid. Duotech leverer i hovedsak programmeringstjenester i utvikling av «The Boss» systemet.

 • Glitre Energi hadde over lengre tid hatt problemer med nivåreguleringen på flere dammer som har gammel relestyring. Dette medførte behov for hyppig tilsyn på damanleggene, opptil flere ganger daglig.