Næringsmiddel

Produksjon og bearbeiding av matvarer er Norges største industrinæring. Om lag 20 prosent av alle industri­ansatte jobber i næringsmiddelindustrien. Typiske utfordringer som krever kontroll og automatisering hos næringsmiddelprodusenter er energiforbruk, luftfuktighet, kjølesystemer, samt gjentagende, tunge arbeidsoppgaver for ansatte.

Løsninger for slakterier

Vi har spesiell erfaring fra tradisjonelle slakterier og fiskeslakterier. Til disse kundene leverer vi komplette løsninger for styring og regulering av produksjonsmiljøene som for eksempel kjøl/frys systemer. Våre skreddersydde SCADA systemer sørger for energistyring -og overvåkning.

For fiskeslakterier og vår kunde Knuro har vi utviklet automasjonsløsninger for styring av maskiner med enkelt brukergrensesnitt til operatører. Vi har også utviklet løsninger for datainnsamling og rapportering av produsert fisk i Knuro produktet «The Boss». I tillegg bistår vi med programmeringstjenester for Blodvannsanleggene til Downstream med programmeringstjenester for blodvannsanleggene som benyttes av mange fiskeslakterier.

Knuro «The Boss»: Samlet produksjon i fisk per minutt for syv sløyelinjer, og effektivitet sløying i rød penn. Programmert etter ønske fra Mowi Skottland.

Vår kjernekompetanse til næringsmiddelbransjen

  • Effektivisering av produksjonslinjer

  • Energieffektivisering

  • Kontroll og regulering av kjøling og luftfuktighet
  • Automatiserte løsninger for å avlaste arbeidstakere

Vår kjernekompetanse til næringsmiddelbransjen

  • Effektivisering av produksjonslinjer

  • Energieffektivisering

  • Kontroll og regulering av kjøling og luftfuktighet
  • Automatiserte løsninger for å avlaste arbeidstakere

Referanse prosjekter