Vi tenker automasjon – nesten hele døgnet!

Vårt firma består av erfarne ingeniører med lang fartstid innen automasjon. Firmaet ble etablert i 2015 og har vokst gradvis. Vi har alle stor interesse for teknologi – og vi sysler gjerne med programmering på fritiden. Automasjon er både jobb og hobby for oss.

Våre mange og lange kunderelasjoner er bevis på fornøyde kunder. Vårt motto er alltid å levere i henhold til kundens krav. Det gir oss fornøyde kunder – og nye prosjekter.

Vårt kundeløfte

Duotech skal være en uavhengig systemintegratør, og ha kompetanse på flere forskjellige plattformer som brukes i industrien.

Vi kan derfor tilpasse oss kundens behov. Vi leverer åpne løsninger, og gir kunden fullt eierskap til løsningen etter leveranse.

Vi skal være en fleksibel partner med mål om langsiktige relasjoner til våre kunder. Vårt nr. 1 fokus er å levere kvalitet helt til mål.

Menneskene

Felles for våre ansatte er lang erfaring innen prosesstyring- og regulering og god faglig kunnskap om måletekniske prinsipper og instrumentering. Alle ansatte behersker PLS, HMI og SCADA programmering.

Sven Pedersen

sven@duotech-as.no
+47 952 51 422

Sven er vår daglige leder, men jobber mye av tiden med automasjonsløsninger for våre kunder. Han er dyktig på prosjektstyring, og følger alltid prosjekter til mål. Sven har flere fagbrev i elektro og omfattende erfaring med prosjekter i industrien generelt. De mest komplekse maskinstyringene vi leverer står Sven bak.

Tor-Egil Låg Kleiv

   toregil@duotech-as.no
   +47 902 01 415

Tor-Egil er utdannet elektroingeniør med spesialisering i kybernetikk og reguleringsteknikk fra HIBU Kongsberg og UNSW Sydney. Han har også fagbrev i elektro. Med stor IT-kompetanse bistår han våre kunder på datainnsamlings-siden – med SCADA systemer, databaser og rapportering. Han har også jobbet mye med kunder i kraftbransjen, både på kraftverk og nettstasjoner. Tor-Egil er vår ekspert på RTU og IEC protokollene som brukes i kraftindustrien.

Stig Holvik

  stig@duotech-as.no
  +47 980 96 510

Stig Holvik har bachelor i Informatikk ved HIST og prosjektledelse fra BI. Han har fagbrev i elektro og bred erfaring fra å tegne og prosjektere elektrofordelinger. Stig er vår ekspert på vannrensing og membranfiltrering, RAS og RO anlegg. Innen nevnte felter og i vann- og avløpssektoren har han bidratt i store prosjekter, i inn og utland.

Thorbjørn Thoresen

  thorbjorn@duotech-as.no
  +47 905 18 916

Thorbjørn er vår mann på vannverk. Før han startet i DuoTech jobbet han i Prosessystemer hvor han var daglig leder og ansvarlig for bygging og igangkjøring av ca. 30 private vannverk de siste tiårene. Thorbjørn har fagbrev i elektro og lang erfaring med tegning og montasje av styretavler. Han har også erfaring fra industrien hvor han har bidratt med innovative automasjonsløsninger for flere kunder.

Birk Oxlund

  birk@duotech-as.no
  +47 978 77 802

Birk er lærling i automasjonsfaget hos oss og allerede en kløpper til å programmere. Han har levert flere prosjekter til kunder under veiledning fra våre ansatte.