Prosesstyring og regulering

Våre ansatte har lang erfaring fra prosessteknisk industri. Styring og regulering av slike prosesser krever god prosessforståelse og det er en stor fordel å ha erfaring å vise til her. For eksempel har vi mye erfaring med behandling av gass under trykk, slik som metangass eller røykgass. Her er det spesielle hensyn som må tas og det involverer Ex-klassifisert utstyr.

Vår tilnærming

Vi tar utgangspunkt i et prosessdesign via P&ID skjema og spesifiserer en kontrollsystemløsning basert på beskrivelse fra kunden. Vi programmerer styring og regulering og idriftsetter «on-site». Vi samarbeider med firmaer som leverer mekanisk konstruksjon og rørdeler. Instrumentering leverer vi hvis ønskelig.

Prosessbilde fra Ocean Geoloop sin CCS Pilot for Co2 fangst, Norske Skog Skogn.

Referanse prosjekter

  • Nordan hadde selv bygget en svært avansert maskin for liming og pressing av vinduskarmer. Den hadde vært i drift i mange år men det begynte å bli driftsproblemer. Pressa var ganske ustabil, og de klarte ikke å få hyllevare på lik presse. Slike kvalitetsproblemer kunne de ikke leve med og Nordan kontaktet Duotech for å levere ny styring til maskinen.

  • Knuro hadde standardisert på Zenon SCADA som sin plattform for produktet «The Boss». De trengte imidlertid en partner for å videreutvikle løsningen, og vi inngikk et samarbeid. Duotech leverer i hovedsak programmeringstjenester i utvikling av «The Boss» systemet.

  • Glitre Energi hadde over lengre tid hatt problemer med nivåreguleringen på flere dammer som har gammel relestyring. Dette medførte behov for hyppig tilsyn på damanleggene, opptil flere ganger daglig.

Ønsker du å automatisere prosesser i din virksomhet?