Prosesstyring og regulering

Våre ansatte har lang erfaring fra prosessteknisk industri. Styring og regulering av slike prosesser krever god prosessforståelse og det er en stor fordel å ha erfaring å vise til her. For eksempel har vi mye erfaring med behandling av gass under trykk, slik som metangass eller røykgass. Her er det spesielle hensyn som må tas og det involverer Ex-klassifisert utstyr.

Vår tilnærming

Vi tar utgangspunkt i et prosessdesign via P&ID skjema og spesifiserer en kontrollsystemløsning basert på beskrivelse fra kunden. Vi programmerer styring og regulering og idriftsetter «on-site». Vi samarbeider med firmaer som leverer mekanisk konstruksjon og rørdeler. Instrumentering leverer vi hvis ønskelig.

Referanse prosjekter

Ønsker du å automatisere prosesser i din virksomhet?