Duotech er partner for Eaton i Norge

Samarbeidet med Eaton ble innledet på grunn av deres behov for en partner i Norge med spesialisert kompetanse innen Brodersen RTU og IEC-protokoller, som brukes i driftssentrals-systemer for kommunikasjon mellom utendørs nettstasjoner og driftssentraler via kablet nettverk. Samarbeidet omfatter både prosjekter for nettselskaper og ulike infrastrukturprosjekter.

Fjernstyring av systemer

Arbeidet består i å programmere RTU-enheter for toveis kommunikasjon med driftssentralen ved hjelp av IEC104-protokollen. Dette inkluderer styring og tilbakelevering av statusinformasjon for høyspentbrytere, samt innhenting av data fra nettanalysatorer og transformatorer ved bruk av andre protokoller. Testingen utføres på nettstasjonen med lokal personell til stede.

Dette gir nettselskapet muligheten til å fjernstyre høyspentbryterne fra sin driftssentral i stedet for å sende personell ut med kjøretøy. De

Duotech gir råd om valg av løsning til Eatons sluttkunder

Eaton har kunder er mange ulike sektorer, blant annet Bane Nor, Glitre Nett, Svalbard Energi, Nordic EPOD (datasenter) og HIMA Seafood.

Vi gir råd om tekniske løsninger i prosjekter som omhandler industriell datakommunikasjon. Eaton fabrikken i Nederland leverer ferdige koblingsskjemaer og signallister med bryteranleggenes adresser. Duotech, tilpasser disse etter behovene til den norske sluttkunden.

«Duotech er en viktig partner for Eaton i Norge. Deres ansatte er imøtekommende og responsive»

Khan Asim, Operations Manager, Eaton Norway

Ønsker du å automatisere prosesser i din virksomhet?

Lignende prosjekter