På Flatlands slakteri i Oslo, har DuoTech bistått med en rekke energibesparende tiltak. Norsk Energi gjennomførte en energikartlegging som var utgangspunkt for tiltakene. De viktigste tiltakene var å gjenvinne termisk energi -og forvarming av vann og implementere energisparende utstyr for styring av pumper, spesifikt innebærer dette:

1. Installasjon av varmepumpe som benytter spill-varme i varmgassen fra kompressorene til oppvarming av varmeanlegg og tappevann. Vi har implementert styring -og reguleringskretser i PLS -og SD-anlegg med trend og rapportvisning.

2. Installasjon av vekslere til forvarming av tappevann med overopphetningsvarme i varmgassen fra kuldeanlegg. Vi har implementert styring -og reguleringskretser i PLS og SD anlegg med trend og rapportvisning.

3. Installasjon av frekvensomformere på diverse pumper og turtallstyring av disse fra PLS. Vi har Installert diverse energimålere som er koblet opp mot SD-anlegg. Videre har vi montert inn multisensor på MBus i en sløyfe som logger temperatur, flyt etc. Systemet logger energiforbruk fra de store energi-brukerne.

Veksling mellom energikilder

Vi har også Installert nytt SD anlegg for kulde- og varmeanlegget og programmert hele SD/SCADA anlegget. Det har blitt installert varmtvann akkumulatortanker til akkumulering av spill-varme som gjenvinnes fra kuldeanlegget. Anlegget er laget slik at det enkelt kan veksle mellom hvilken energikilde som brukes, om det er fra varmepumpe, el. kjele eller oljefyr fra SCADA systemet. Prioriteringsrekkefølge på kildene er:

1.Varmepumpe

2.El kjele (når den er rimeligere enn gass)

3.Propan (damp)

4.Olje (damp)

Kjøleanlegg. 

Resultater og oppfølging

Fatland har oppnådd sitt ambisiøse mål om besparelse i spesifikk energibruk på 30% (kWh/kg slaktet, kWh/kg skjært, kWh/kg innfryst) i forhold til referanseperioden 2008 – 2010. I ettertid har Flatland innført energiledelse i bedriften og oppnådd ytterligere energireduksjon med spesifikke tiltak.

Vi bistår i dag Flatland på SCADA og sørger for sikker drift og overvåkning av anlegget. Anlegget utvides og bygges om kontinuerlig, og vi bistår med PLS -og SCADA programmering.

Kontakt oss for vurdering av automasjonsmuligheter i ditt slakteri

Tor-Egil Kleiv

  +47 902 01 415

Lignende prosjekter

  • Knuro hadde standardisert på Zenon SCADA som sin plattform for produktet «The Boss». De trengte imidlertid en partner for å videreutvikle løsningen, og vi inngikk et samarbeid. Duotech leverer i hovedsak programmeringstjenester i utvikling av «The Boss» systemet.

  • Maarud opplevde ofte stopp i produksjonen fordi transportbånd fra produksjonsmiljø til palleteringsanlegg stoppet opp. Dette sammen med selve palleteringsanlegget var flaskehalsene i systemet.