Løsningen vår består av Beijer X2 softcontrol panel + ekstern I/O

Det benyttes 3-punkts regulator for å regulere nivået. Løsningen er satt opp parallelt med eksisterende relestyring, som de har beholdt for manuell betjening. Løsning kan styres fjernt fra Driftsentral.

Denne løsningen egner seg best for elvekraftverk.

Pikerfoss.

Pikerfoss.

Generell beskrivelse

PLS/HMI panelet skal regulere nivået i Pikerfoss dammen med bruk av:

  1. Turbin pådrag
  2. Omløpsluke
  3. Klappluke
  4. Segmentluke

Operatøren kan selv velge hvilken av disse 4 som skal ha prioritet i forhold til reguleringen i auto, men normalt vil det være ønskelig at mest mulig vann går gjennom turbinen først. Dvs. at den settes som prioritet 1.

Turbinens PID regulator vil da forsøke å holde nivået i dammen på ønsket setpunkt (SP). Hvis nivået fortsatt øker og turbinen treffer endebryter for åpen stilling. Dvs. at turbinen ikke klarer å ta unna alt vannet som kommer og nivået i dammen øker over ønsket SP. Da går reguleringen over til neste prioritet på listen i løpende rekkefølge 1-2-3-4. Ny luke vil da starte regulering for å hjelpe til å holde nivået. Når nivået synker igjen vil lukene stenge og reguleringen vil da jobbe seg nedover i reversert rekkefølge fra prioritet 4-3-2-1.

For å bytte aktiv regulator må gjeldene regulator ha aktivert endebryter og setpunkt timer forsinkelse må ha utløpt. Samt. Nivå differanse mellom (SP-/+ PV) > H Nivå alarm.

Konklusjon

Med ny løsning fungerer nivåreguleringen godt, og behovet for oppfølging er sterkt redusert. Det er idriftsatt på Pikerfoss og Djupdalen, som ligger langs Numedalslågen.

Kontakt oss for vurdering av automasjonsmuligheter på ditt kraftanlegg

Tor-Egil Kleiv

  +47 902 01 415

Lignende prosjekter