All styring og overvåking på ett sted

The Boss samler all styring og overvåking på ett sted, noe som gir kunden full oversikt over alle prosesser i produksjonen på fiskeslakteriet, fra ventemerd i havet til fisken er ferdig pakket på kjølelager. Det vises blant annet antall fisk som er sløyet, antall som gjenstår samt estimert sluttidspunkt for dagens produksjon. Disse dataene er verdifulle for bedriftens ledelse og brukes i daglig rapportering.

Sløye oversikt i et fiskeslakteri.

KPI Dashboard.

I tillegg er The Boss systemet et godkjent energiovervåkningssystem (EOS) og kan samle inn data på energiforbruk av vann og strøm, og dette kan knyttes mot produksjonsdataene. Samlet sett vil en da oppnå full oversikt over kostnaden per produserte enhet.

Knuro produksjonsflyt.

Konklusjon

Kunden har fått bedre kontroll på produksjonen sin gjennom The Boss systemet. De kan følge opp hver sløyelinje på en mye bedre måte, og sette inn tiltak på de linjene som har mest feil og nedetid. Flaskehalser synes med en gang i The Boss, og slakteriet kan sette inn tiltak. De kan på den måten produsere mer effektivt og oppnå et bedre økonomisk resultat.

Kontakt oss for vurdering av automasjonsmuligheter i ditt slakteri

Tor-Egil Kleiv

  +47 902 01 415

Lignende prosjekter