Sven foreslo en ny løsning for Maarud, og den bestod av 2 hovedpunkter:

1. Det ble montert opp flere fotoceller langs transportbåndet

2. Hastighetsstyring av motorer ved hjelp av frekvensomformer i stedet for direkte start som tidligere.

Banestyringen med nye Maarud produkter på vei til kunde.

Disse to tingene kombinert ble energisparende for bedriften, og ga bedre kontroll på styringen av båndet gjennom frekvensstyring. Det ga også mulighet til å kø-styre transport når palleteringsanlegg stoppet. Kø-styringen gir da betydelig færre stopp i produksjonen, da en kjøper seg tid til å kunne utbedre feilen på palleteringssystemet. Hvis Maaruds ansatte klarer å rette feil raskt på palletering, så unngår de produksjonsstopp. Dermed ble resultatet at en oppnådde bedre flyt i produksjonen og betydelig færre stopp.

«Duotech er tatt inn som automasjonsleverandør og kjenner nå fabrikken godt. Som en liten organisasjon så er deres fleksibilitet verdifull for oss. Vi kjører mange «fast-track» prosjekter som det er ønskelig å få tatt unna raskt. Duotech har utført prosjektledelse med koordinering av interne og eksterne ressurser, og har blitt en del av prosjektteamet på Maarud.»

Ole Petter Rønneseter, Project Engineer, Maarud

Vesentlig bedre brukergrensesnitt var en av gevinstene i prosjektet.

Konklusjon

Etter denne utbedringen var fullført så har Maarud oppgradert palleteringsanlegget, da det nå var tydelig at dette var flaskehalsen. Gjennom Duotech sitt bidrag så fikk de steg for steg utbedret årsakene til nedetid i produksjonen. De oppnår også forlengede vedlikeholds-intervaller siden banestyringen nå stopper hvis det ikke kommer kartonger. Dette gir mindre slitasje på motorer og komponenter for øvrig.

Kontakt oss for vurdering av automasjonsmuligheter i ditt produksjonsanlegg

Sven Pedersen

  +47 952 51 422

Lignende prosjekter

  • Fatland er et familieeid slakterikonsern eid av familien Fatland. Virksomheten ble etablert av Rasmus Fatland i 1892 i Vikedal (Rogaland). Bedriften er i dag en av Norges største og mest moderne kjøttforedlingsbedrifter med 500 medarbeidere på slakterier i Oslo, Ølen, Sandefjord og Jæren.

  • Knuro hadde standardisert på Zenon SCADA som sin plattform for produktet «The Boss». De trengte imidlertid en partner for å videreutvikle løsningen, og vi inngikk et samarbeid. Duotech leverer i hovedsak programmeringstjenester i utvikling av «The Boss» systemet.