• Bergensbedriften Framo er en anerkjent produsent av pumpesystemer for marine industrien og har levert systemer i mer enn 50 år til kunder over hele verden. Pumpene benyttes av en rekke bedrifter, blant annet til last, offshore, offshore vind og akvakultur.

  • Fatland er et familieeid slakterikonsern eid av familien Fatland. Virksomheten ble etablert av Rasmus Fatland i 1892 i Vikedal (Rogaland). Bedriften er i dag en av Norges største og mest moderne kjøttforedlingsbedrifter med 500 medarbeidere på slakterier i Oslo, Ølen, Sandefjord og Jæren.

  • Nordan hadde selv bygget en svært avansert maskin for liming og pressing av vinduskarmer. Den hadde vært i drift i mange år men det begynte å bli driftsproblemer. Pressa var ganske ustabil, og de klarte ikke å få hyllevare på lik presse. Slike kvalitetsproblemer kunne de ikke leve med og Nordan kontaktet Duotech for å levere ny styring til maskinen.

  • Knuro hadde standardisert på Zenon SCADA som sin plattform for produktet «The Boss». De trengte imidlertid en partner for å videreutvikle løsningen, og vi inngikk et samarbeid. Duotech leverer i hovedsak programmeringstjenester i utvikling av «The Boss» systemet.

  • Glitre Energi hadde over lengre tid hatt problemer med nivåreguleringen på flere dammer som har gammel relestyring. Dette medførte behov for hyppig tilsyn på damanleggene, opptil flere ganger daglig.

  • Maarud opplevde ofte stopp i produksjonen fordi transportbånd fra produksjonsmiljø til palleteringsanlegg stoppet opp. Dette sammen med selve palleteringsanlegget var flaskehalsene i systemet.