Prosjektledelse

Mye av vårt arbeid er prosjektbasert, og krever prosjektledelse. Vi leies inn og jobber som en del av et prosjekt team, eller vi er prosjektleder for hele automasjonsleveransen. Hos mange kunder er det et ønske, og noen ganger et krav, at vi kan styre prosjektet slik at kunden slipper å følge det opp ekstremt tett.  

Arbeidsflyt

«Duotech er tatt inn som automasjonsleverandør og kjenner nå fabrikken godt. Som en liten organisasjon så er deres fleksibilitet verdifull for oss. Vi kjører mange «fast-track» prosjekter som det er ønskelig å få tatt unna raskt. Duotech har utført prosjektledelse med koordinering av interne og eksterne ressurser, og har blitt en del av prosjektteamet på Maarud.»

Ole Petter Rønneseter, Project Engineer, Maarud

Referanse prosjekter