Prosjektledelse

Mye av vårt arbeid er prosjektbasert, og krever prosjektledelse. Vi leies inn og jobber som en del av et prosjekt team, eller vi er prosjektleder for hele automasjonsleveransen. Hos mange kunder er det et ønske, og noen ganger et krav, at vi kan styre prosjektet slik at kunden slipper å følge det opp ekstremt tett.  

Arbeidsflyt

«Duotech er tatt inn som automasjonsleverandør og kjenner nå fabrikken godt. Som en liten organisasjon så er deres fleksibilitet verdifull for oss. Vi kjører mange «fast-track» prosjekter som det er ønskelig å få tatt unna raskt. Duotech har utført prosjektledelse med koordinering av interne og eksterne ressurser, og har blitt en del av prosjektteamet på Maarud.»

Ole Petter Rønneseter, Project Engineer, Maarud

Referanse prosjekter

  • Nordan hadde selv bygget en svært avansert maskin for liming og pressing av vinduskarmer. Den hadde vært i drift i mange år men det begynte å bli driftsproblemer. Pressa var ganske ustabil, og de klarte ikke å få hyllevare på lik presse. Slike kvalitetsproblemer kunne de ikke leve med og Nordan kontaktet Duotech for å levere ny styring til maskinen.

  • Knuro hadde standardisert på Zenon SCADA som sin plattform for produktet «The Boss». De trengte imidlertid en partner for å videreutvikle løsningen, og vi inngikk et samarbeid. Duotech leverer i hovedsak programmeringstjenester i utvikling av «The Boss» systemet.

  • Glitre Energi hadde over lengre tid hatt problemer med nivåreguleringen på flere dammer som har gammel relestyring. Dette medførte behov for hyppig tilsyn på damanleggene, opptil flere ganger daglig.