DuoTech As

Våre tjenester

Prosjektledelse

Vi har mye erfaring ute i felt, på større og mindre prosjekter. I dag er det mulig å gjøre mye via fjerntilgang hvis det legges til rette for det, og vi jobber ofte på denne måten også.

For å kunne overleve må en levere kvalitet i hvert prosjekt. Dette er et av våre overordnede mål.

Vil du vite hvordan vi jobber i et prosjekt, så kan vi oversende prosjektmaler og standarder vi bruker. Dette oversendes på forespørsel.

Integrasjon

Våre ansatte kan vise til integrasjonsløsninger hvor data fra produksjonen integreres mot ERP systemer, slik som Movex M3. Enten integrert via SQL eller fil-transaksjoner.

Slike integrasjoner muliggjør bedre planlegging av innkjøp og bemanning, og vil gi en positiv økonomisk effekt for kunden. Vi har jobbet med arbeidsordrehåndtering, rapporteringsløsninger og skreddersydde OEE løsninger.

Risikoanalyse

DuoTech forhandler det web-baserte programmet CONSAFE for all type risikoanalyse. Vi tilbyr rådgivning i analyseprosessen sammen med kunde. Programmet er enkelt å bruke, og det er laget gode manualer og videoer du som kunde kan dra nytte av.

Har du tilgang på internett, har du tilgang til alle dine CONSAFE data. Da kan du glemme manuelle rutiner med Excel ark og utfylling av skjemaer.Alltid tilgang til seneste program versjon. Logg inn fra hvilken som helst PC med standard nettleser.

CONSAFE vil gi all virksomhet som er pålagt å utføre risikoanalyser et verktøy til å definere, klassifisere, registrere og dokumentere farer for å unngå skade på liv og helse.

CONSAFE tilfredsstiller kravene til beregning av PLr og SIL verdiene etter de til enhver tid gjeldende forskrifter/standarder.

PS! Det er mulig med en gratis prøveperiode. Ta kontakt for avtale.

Se også CONSAFE sin hjemmeside for ytterligere informasjon.

Tavlebygging

DuoTech bruker samarbeidspartner Moss Elektro og Skarnes Elektro for å bygge elektro-tavler. Vi har gode erfaringer fra tidligere prosjekter hvor vi har samarbeidet tett med disse.

Samarbeidet involverer spesifikasjon av tavle, valg av utstyr, gjennomgåelse av el.tegninger, og å teste tavlene før de sendes ut til kunde. Vi er hands-on i testfasen for å kvalitetssikre at tavlene fungerer som ønsket.

Engineering

DuoTech bistår kunder med hele eller deler av systemleveranser. Noen ganger designer vi hele løsningen, og velger fritt utstyr fra våre leverandører. Andre ganger har kunden spesifikke krav for leveransen. Vi tar på oss større og mindre oppdrag, også serviceoppdrag.

I hovedsak har vi fra tidligere erfaring og kunnskap om produkter fra Beijer Electronics og Mitsubishi. Eksempler er Idec, Koyo, Korenix, Westermo og Crevis I/O. På SCADA siden har vi mye kompetanse på Zenon SCADA, og også eldre Factorylink systemer. DuoTech er en uavhengig aktør som også vil være åpen for å jobbe med andre leverandører enn de overnevnte.  

Vårt firma har spesielt mye erfaring med kommunikasjonsløsninger. Få utstyr til å fungere sammen, kort og godt.

Nøkkelkunnskaper:

 • PLS
 • RTU
 • HMI
 • Servo
 • Profibus
 • CC-link
 • Codesys
 • BacNet/IP
 • Ethernet/Ethercat
 • TCP/IP protokoller
 • IEC61850
 • IEC60870-5-101/104
 • Mobil data access (MDA & M2M)
 • Factorylink SCADA
 • Citect SCADA
 • Zenon SCADA
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft SQL Server Reporting Services
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Sharepoint
 • C#
 • Visual Studio
 • VBA/VSTA

Mitsubishi-konvertering A til Q

Mange av Mitsubishi A systemene som ble levert for 25-30 år siden bør skiftes ut. Selv om alt virker i dag, så er det nok at et kommunikasjonskort ryker til at produksjonen blir satt ut av spill.

Vi har erfaring og kunnskap om å konvertere slike anlegg fra A til Q system på en smertefri måte. Det finnes måter å løse det på slik at eksisternde kabling og evt. I/O moduler kan beholdes. På denne måten blir det en kostnadseffektiv oppgradering, og kan typisk gjøres på en helg.

Ta kontakt for pristilbud.

SCADA utvikling

DuoTech er sertifiserte «Advanced» utviklere av Zenon SCADA fra Salzburg-baserte Copa-Data. Våre ansatte har erfaring med mange prosjektleveranser som er bygget på Zenon plattformen. Se vedlagte sertifikater.

Zenon er ikke bare ren SCADA. Det består av moduler som Analyse, Operator (HMI), og Soft PLS. Et komplett, skalerbart system.

Se Copa Data sine hjemmesider for mer info om Zenon produktet.

Kontakt oss

Besøk vår facebook-side! Ta kontakt for avtale, pristilbud, eller hva enn du har spørsmål om, via telefon, e-post eller kontaktskjemaet på siden «Kontakt oss».