Vann og avløp

Med et aldrende vann og avløpsnett, økende befolkning og klimaendringer kreves både fornyelse og utbygging av vann -og avløpsnettet i hele landet.  VA-sektoren står derfor ovenfor enorme investeringer i årene fremover. Det er avgjørende at oppgraderinger gjøres på en smart måte, for å holde kostnaden nede for innbyggerne i samfunnet.

Inntakspumper for elvevann som skal renses. Nkam, Kamerun.

Bredt spekter av kontroll -og automasjonstjenester

Våre ansatte har mange års erfaring med levering av prosjekter til VA-sektoren. Inkludert er komplett automasjon av rundt 30 vannverk, prosjekter innen vannrensing og membranfiltrering, samt styring av pumpestasjoner samt RAS og RO-anlegg i inn og utland. Vi tilbyr også serviceavtaler med vannverk der vi er ansvarlig for automasjonsdelen av vannverket.

Instrumentering er også en del i mange av våre leveranser, og vi sørger for at dette blir satt i drift i henhold til gjeldende krav. SCADA og driftsovervåkning i Citect eller Zenon utgjør gjerne siste del av leveransen, og grensesnittet mot IT miljøet.

Membran-skids for filtrering av drikkevann. Designet og bygget av Inrigo. Levert Nkam, Kamerun.

Beijer Electronics BFI frekvensomformere i forskjellige størrelser. Levert Nkam, Kamerun.

Vi tilbyr følgende tjenester til VA-sektoren

  • Komplette automasjonsleveranser for hele anlegget

  • Gjenbruk av programdeler fra tidligere leveranser

  • Overlevering av kildekode og dokumentasjon til kundens eierskap

Vi tilbyr følgende tjenester til VA-sektoren

  • Komplette automasjonsleveranser for hele anlegget

  • Gjenbruk av programdeler fra tidligere leveranser

  • Overlevering av kildekode og dokumentasjon til kundens eierskap